Vefk Nedir

Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler Dua ve yemin doğrultusuyla istenen işlerde görevlendirilir, böylece etkili olur.

    Vefkler her sırasında bulunan kutu sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Mesela bir sırasında 3 kutu varsa üçlü, 4 kutu varsa dörtlü vefk, bulunduğu gruba göre, Toprak vefki, Hava vefki, Ateş vefki ve Su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, Güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur. Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar bilindiği üzere Arapça harfler ve sayılardır. Arap alfabesindeki harflerin ebced hesabında sayısal karşılıkları bulunur, vefki yapılandıracak kelimenin veya cümlenin bulunduğu harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan çıkartılır, toplanır , belirli işlemler yapılır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır.

Kişiye özel yapılan Vefklerde, özel bir konuda başarılı olma, belli bir amaca sahip ve vakıf olma gibi hizmetler ve istekler doğrultusunda yapılandırılır ve görevlendirilir. Büyü ve buna benzer işlerde kişi ve şahıs isimleriyle beraber esma, ayetler, sureler, kelimeler veya harfler de kullanılabilir. Bunu hizmet edilmek istenen kişinin özel ve tüzel amaçları doğrultusunda belirlenir.Her vefk her kişiye kullanılmaz. Veya bir kişiye birden çok amaç için aynı vefk uygulanmaz.Kişiye özel bazı vefkler isimlendirililebilir.Örneğin bağlama vefki, ask vefki, evlilik vefki, kısmet açma vefki,koruyucu vefk vs ..

 Vefkin yapılış kurallarını bilmek gerekir ve oldukça dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Burçlar ve burçların özellikleri, doğum saatlerinin uğurlu gün ve geceleri, doğum esnasındaki gezegenlerin birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, bunların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, gezegen veya yıldız saatleri, gezegenlere uygun tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin konusunun hizmetlilerinin isimlerini bulma yöntemlerini de kesinlikle bilmek gerekmektedir. Aksi takdirde sonuç olumsuz çıkacaktır.   Vefki’n kelime anlamı birçok kişi tarafından bilindiği üzere uyum ve dengedir, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer bir köşeye olan sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır. Dini yönden tanımlanması ise vefk, “tesirli dua” demektir. Vefk, öteki alemden kaynaklanan bir problemin düzelmesi için veya hedeflenen bir menfaate veya amaca ulaşabilmek için gerekli manyetik ve manevi frekansların herhangi bir noktaya odaklanamasını mümkün kılan mikroçiptirde diyebiliriz.

   Vefk görüntü ve şekilsel olarak ; üçgen, dörtgen veya belirli geometr içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile uyumlu sayılar ve bu sayıların değerlerinde harfler, kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber ve herşeyden önce kelime anlamında olduğu gibi uyum ve dengeli halde yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir